Vergunningen en ontheffingen binnenvaart

Check voor uw situatie of er een vergunning of ontheffing nodig is of dat u kunt volstaan met een melding:

Ankers en spudpalen gebruiken

Afhankelijk van het gebied heeft u wel of geen toestemming nodig.

U heeft geen toestemming nodig

in deze gebieden:

 • Het Slik;
 • IJ- haven, kade zuidzijde oostelijk van de Jan Schaeferbrug;
 • Houthaven wachtsteigers noordzijde;
 • Minervahaven wachtsteigers noordzijde;
 • Mercuriushaven wachtsteiger worteleinde;
 • Sonthaven steigers worteleinde;
 • Suezhaven palen zuidzijde;
 • Cacaohaven zuidzijde korte kades;
 • Zanzibarhaven wachtpalen zuidzijde

U hoeft niets te melden en u kunt zonder toestemming spudpalen of ankers gebruiken.

U heeft wel toestemming nodig voor:

alle andere gebieden. Vraag toestemming aan.

Gebruik ankers of spudpalen buiten aangewezen gebieden

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons op 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Of mail ons: portoffice@portofamsterdam.com

Bijzonder transport

Voor bijzondere transporten heeft u vooraf toestemming nodig. Bij wie u toestemming moet vragen hangt af van waar u gaat varen:

Binnen het binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied (bekijk de kaart)
Transport binnen het beheersgebied van het Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Het Binnenvaartpolitiereglement bepaald of uw transport een bijzonder transport is. Enkele voorbeelden van bijzondere transporten:

 • Schepen met uitstekende delen die schade of hinder kunnen veroorzaken
 • Objecten met sleep die door de zeesluis gaan (zeegaand of richting Amsterdam)
 • Woonarken waarbij het transport niet voldoet aan de CVO-eisen

 

Zo werkt de aanvraag:

1. Verstuur het formulier minimaal drie werkdagen voor de aanvang van het transport. (Lukt dit niet meer?)

Als u telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen
Transport (ook) via rijks- en provinciale vaarwegen

Vraag toestemming aan bij het Rijkswaterstaat loket. Rijkswaterstaat zal de aanvraag vervolgens doorsturen naar de betrokken vaarwegbeheerders.

 

Hulp nodig?

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar

Mail ons portoffice@portofamsterdam.com

Gevaarlijke stoffen, de-bunkeren, schoonmaken en ontsmetten

Voor deze activiteiten heeft u toestemming nodig of dient u een melding te doen.

Meest gebruikt
LNG bunkeren

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer het het formulier voor de aangegeven tijd te versturen?
Neem dan telefonisch contact met ons op 020 5234 600. Toets dan 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

De-bunkering brandstofolie of smeerolie

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandeln uw aanvraag zo snel mogelijk.

Noodlossing vloeibare gevaarlijke stoffen

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Schoonmaken, ontsmetten en droogmaken
Tankwassen en droogmaken

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer het het formulier voor de aangegeven tijd te versturen?
Neem dan telefonisch contact met ons op 020 5234 600. Toets dan 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Actieve ontsmetting van schip/lading met bestrijdingsmiddelen

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer het het formulier voor de aangegeven tijd te versturen?
Neem dan telefonisch contact met ons op 020 5234 600. Toets dan 2, dan kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Overslag van gegaste droge bulklading

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kunt u beginnen met uw activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Boord-boord overslag
Boord-boord overslag natte bulk

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier zo spoedig mogelijk. Na melding kunt u beginnen met uw activiteiten.

2. Start en einde van de werkzaamheden moeten gemeld worden op VHF 14.

Boord-boord overslag van gas

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur de aanvraag minimaal 72 uur van te voren via de mail aan GSM@portofamsterdam.com. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om de aanvraag op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Overig
Afmeren schip met verpakte gevaarlijke stoffen in afwijking ligplaatszoneringsregels

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Overslag vloeistof tussen schip en tankwagen/wagon

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij, of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons  op 020 5234 600 keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Of mail ons gsm@portofamsterdam.nl

Invaarverbod

Voor de volgende havenbekkens geldt een invaarverbod: Mercuriushaven, Coenhaven, Jan van Riebeeckhaven, Westhaven, Amerikahaven, Afrikahaven.

Geen toestemming nodig

bij onderstaande situaties:

 • Laden, lossen of wachten op een ligplaats.
 • Bunkerschepen, dienstverlenende schepen, baggerschepen en werkschepen die werken aan de haveninfrastructuur.
 • Sleepboten en de schepen van de bootslieden, voor zover ze een aankomend of vertrekkend schip assisteren.
 • Een schip dat in dienst is van een publiekrechtelijk lichaam of werkzaamheden verricht in opdracht van een publiekrechtelijk lichaam.
Wel toestemming nodig voor:

In alle andere gevallen. Vraag toestemming aan met dit formulier.

Voor het invaren van een aangewezen havenbekken

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Als u telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Heeft u hulp nodig?

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Mail ons portoffice@portofamsterdam.com

Ligplaats nemen

Afhankelijk van uw situatie moet u toestemming vragen.

Toegestane ligplaats

U heeft geen toestemming nodig als u:

 • voldoet aan de aangebrachte verkeerstekens en nadere aanduidingen,
 • een ligplaatsvergunning en/of een ontheffing voor deze ligplaats heeft.

Wilt u een openbare ligplaats reserveren? Dat kan hier.

Andere situaties
Afmeren zeetankschepen in een oliehavengebied

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Wilt u weten of u zich in oliehavengebied bevindt? Bekijk de kaart

Afmeren zeetankers buiten oliehavengebied

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.
 

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Wilt u weten of u zich in oliehavengebied bevindt? Bekijk de kaart

Ligplaats nemen niet toegestane ligplaats

Zo werkt de aanvraag

Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Ligplaats nemen zonder deskundige

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Als u telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Ligplaats nemen buiten de operationele ruimte (BAOR)

Voor het nemen van een ligplaats buiten de operationele ruimte (BAOR) heeft u ontheffing nodig.

​Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur voor uw aankomst. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Wilt u weten hoe uw operationele ruimte eruit ziet? U ziet het hier: Besluiten Aanwijzing Operationele Ruimte

Ligplaatsvergunning bedrijfsvaartuig

Zo werkt de aanvraag

Vul het formulier in en wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Niet voldoen aan constructie-eisen oliehavengebied

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van te voren. (lukt dit niet meer?)

Als u telefonisch contact opneemt via 020 5234 600 keuze 2, kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Wilt u weten of u zich in oliehavengebied bevindt? Bekijk de kaart

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons  020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Mail ons portoffice@portofamsterdam.com

Reparatie, immobilisatie en slopen

Voor al deze activiteiten heeft u toestemming nodig of moet u een melding doen.

Oliehavengebied
Reparatie of heetwerk van een schip in een oliehaven

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Immobilisatie van een schip in een oliehaven

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Niet in oliehavengebied
Reparatie en immobilisatie van een schip, periode korter dan drie dagen of vrijstellingstermijn

Zo werkt de melding

Verstuur het formulier zo snel mogelijk. U kunt met uw activiteiten beginnen nadat u dit gemeld heeft op VHF 14. Ook het einde van uw werkzaamheden moet u hier melden. 

Reparatie en immobilisatie van een schip, periode langer dan drie dagen of vrijstellingstermijn

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Slopen van een schip

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Heeft u hulp nodig?

Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met:

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons op 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Of mail ons: portoffice@portofamsterdam.com

一 Anders, namelijk...

Voor deze activiteiten heeft u ook toestemming nodig.

Woonvergunning voormalig schippers

Zo werkt de aanvraag

Vul het formulier in en wij nemen uw aanvraag zo snel mogelijk in behandeling.

Proefdraaien voor de kade

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Roetblazen

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Opvijzelen van een boor- of werkeiland buiten aangewezen gebied

Zo werkt de aanvraag

1. Verstuur het formulier minimaal 72 uur van tevoren. (Lukt dit niet meer?)

Lukt het niet meer om het formulier op tijd te versturen? Als u ons belt op 020 5234 600 (keuze 2), kijken we samen naar de mogelijkheden.

2. Wij behandelen uw aanvraag zo snel mogelijk.

Heeft u hulp nodig?
Staat uw situatie er niet bij of twijfelt u? Neem dan contact op met

Divisie Havenmeester, Portoffice

Bel ons 020 5234 600 - keuze 2

We zijn 24 uur per dag bereikbaar.

Mail ons portoffice@portofamsterdam.com