Havenverordening

Regionale havenverordering

Regionale Havenverordening

In de Amsterdamse havenregio gelden internationale, nationale en regionale wet- en regelgeving voor de scheepvaart. Deze regels dragen bij aan de veiligheid en het milieu van de Amsterdamse havenregio.

 

Internationale regels voor de zeevaart zijn afkomstig van de International Maritime Organization (IMO). Voorbeelden hiervan zijn de MARPOL en de SOLAS.

Internationale regelgeving voor de binnenvaart zijn o.a. afkomstig van het UNECE ADN Safety Committee (United Nations Economic Commission for Europe) dit betreft het ADN.

Nationale wet- en regelgeving betreffen o.a. de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en het Binnenvaartpolitiereglement.

Regionale wet- en regelgeving is opgenomen in de Omgevingsverordening NH2020. Hierin is een verbod opgenomen voor het varend ontgassen van een binnenvaarttankschip van bepaalde stoffen.

 

De lokale wet- en regelgeving is vastgesteld in de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2019.

Het zijn de ‘huisregels’ voor het hele CNB gebied: Velsen/IJmuiden, Beverwijk, Zaanstad en Amsterdam. In de Rotterdamse-havenregio geldt dezelfde Havenverordening.

baors

Bekendmakingen en besluiten Noordzeekanaalgebied