Privacy & cookiebeleid

Privacyverklaring

Wij nemen jouw privacy zeer serieus. Informatie over jou verwerken en gebruiken wij op een veilige manier. In deze Privacyverklaring lees je op welke manier wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Deze Privacyverklaring kan worden gewijzigd als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven.

Bij het gebruik van onze diensten en website laat je bepaalde gegevens van jezelf achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Welke persoonsgegevens wij verwerken, is afhankelijk van welke diensten en functionaliteiten op de website jij kiest te gebruiken.

Dien je bijvoorbeeld een aanvraag in voor een vergunning? Dan verwerken wij alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om jouw aanvraag te kunnen behandelen. Wij verwerken jouw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor jij je persoonsgegevens verstrekt.

Wij geven de door jou verstrekte gegevens alleen door aan derde partijen als dat noodzakelijk is voor de levering van de door jou aangevraagde diensten. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor bijvoorbeeld het versturen van updates (nieuwsbrieven) waar je je voor kunt inschrijven.

Verder worden de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekt. Tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo kan de politie ons bijvoorbeeld verplichten jouw persoonsgegevens te verstrekken.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wij zorgen ervoor dat alleen die collega’s toegang hebben tot jouw gegevens, die dat moeten om jou van dienst te kunnen zijn. De toegang tot jouw gegevens is afgeschermd en de veiligheidsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Voor zover derden bij het uitvoeren van de diensten en bedrijfsactiviteiten jouw gegevens verwerken, treffen wij de vereiste wettelijke maatregelen om te verzekeren dat jouw gegevens zorgvuldig en op een veilige manier worden verwerkt.

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. De bewaartermijnen verschillen per situatie. Op onze website kun je je persoonsgegevens verstrekken voor verschillende doeleinden. Bij de invulvelden staan specifieke privacyverklaringen. Voor meer informatie over de bewaartermijnen en onze werkwijze verwijzen wij je naar die privacyverklaring(en).

Wat zijn je rechten?

Als je je persoonsgegevens die bij ons zijn vastgelegd wilt inzien, wijzigen, aanvullen of verwijderen, dan kun je een verzoek indienen. Als de verwerking van je persoonsgegevens via geautomatiseerde procedés wordt verricht, kun je ons ook verzoeken om je persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm toe te sturen.

Je kunt je rechten inroepen door een verzoek te versturen naar privacy@portofamsterdam.com.

Wij behandelen de verzoeken binnen vier (4) weken. Dat wil zeggen dat je binnen vier weken antwoord op je verzoek krijgt. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken, kunnen wij die termijn indien nodig met twee (2) maanden verlengen.

Wanneer wij geen gevolg (kunnen) geven aan je verzoek, dan delen wij onmiddellijk en uiterlijk binnen één (1) maand na ontvangst van je verzoek mee waarom je verzoek zonder gevolg is gebleven.

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van je persoonsgegevens. Kom je er desondanks toch niet samen met ons uit? Dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan deze website op bijvoorbeeld je computer, tablet of smartphone wordt geplaatst. In dit tekstbestand wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door onze website.

Soms kunnen ook andere partijen een cookie plaatsen en er informatie in opslaan. Dit is bijvoorbeeld het geval bij ingesloten video’s die wij op onze website weergeven.

Wij gebruiken cookies van Hotjar, Google Analytics en Google Tag Manager om je meer service te kunnen bieden bij het bezoeken van onze website. Voor een veilige en zorgvuldige verwerking van je gegevens hebben wij een overeenkomst met deze partijen afgesloten.

Belangrijk om te weten: Het gebruik van cookies is veilig. Onze cookies slaan namelijk geen persoonsgegevens op. Ook wordt er niet met behulp van de cookies een tot een persoon herleidbaar profiel door Port of Amsterdam opgebouwd.

Aan de hand van cookies verzamelen wij gegevens zoals je browsertype, duur van je bezoek en gebruikte pagina’s. Wij gebruiken informatie over bezoeken aan deze website alleen ter ondersteuning van beslissingen over de opzet van onze website en statistische verwerkingen. Nooit om jou als individuele bezoeker te herkennen. Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, bijvoorbeeld op verzoek van de politie in een strafrechtelijk onderzoek.

Je kunt je browser zo instellen dat geïnstalleerde cookies worden verwijderd en dat je tijdens je volgende bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. Houd er wel rekening mee dat als je cookies uitschakelt of verwijdert, het mogelijk is dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) deze website. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Lock schedule, als je daar inloggegevens voor hebt ontvangen.

Lees hier hoe je verschillende types cookies kunt verwijderen bij verschillende browsers:

Heb je nog vragen?

Wij vinden het belangrijk om je duidelijk en compleet te informeren over je privacy. Heb je nog vragen over deze Privacyverklaring? Stuur dan een e-mail naar privacy@portofamsterdam.com.