Zon in de haven

Zon in de haven

Weleens gedacht aan zonnepanelen op het dak van jouw bedrijf? Of overstappen op groene energie?

Zon in de haven

Starten met zonnepanelen of groene energie?

Nu is de tijd om dit te overwegen. Zonne-energie is tegenwoordig voordelig en eenvoudig:

  • dankzij de SDE subsidie
  • gezien de nieuwe mogelijkheden voor het doorleveren van stroom
  • door de ervaring van betrouwbare partners, die je het werk uit handen nemen

Onderzoek samen met ons jouw mogelijkheden en de vorm die het beste bij je past. Wat je ook kiest, het is goed voor jouw bankrekening, het milieu én je reputatie!

Voor wie is het?

Voor ontwikkelaars, verhuurders, huurders of eigenaar-gebruikers van een gebouw in het Amsterdamse havengebied. Je kunt zelf de goedkope en groene energie gebruiken, of jouw huurders laten meeprofiteren.

Waarom Port of Amsterdam?

Ons doel is de energierekening van de bedrijven in de Amsterdamse haven te verlagen en zo het vestigingsklimaat te verbeteren. Ook willen we de haven vergroenen.

Met het programma ’Zon in de haven’ geven we een boost aan beide doelen. Dat doen we door de productie, slimme opslag en onderlinge uitwisseling van zonne-energie in het havengebied te coördineren. Het havenbedrijf heeft daarbij een faciliterende rol. We coördineren en adviseren bij een eventueel ‘dakonderzoek’, haalbaarheidsstudies en subsidieaanvragen.

Zonnepanelen zijn voordelig

Zonnepanelen zelf aanschaffen en laten installeren

Je financiert of investeert zelf in het zonnepanelensysteem op jouw dak, en neemt het zelf in beheer. Je bent dan niet alleen economisch, maar ook juridisch eigenaar.

Port of Amsterdam kan je adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE). Die biedt een 15-jarige overheidsbijdrage per kWh geproduceerde zonnestroom. De subsidie wordt aangevraagd bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Voordelen:

  • Je wordt ontzorgd door Port of Amsterdam in het voortraject
  • Je kunt de stroom onbelast zelf gebruiken en het overschot verkopen
  • Vestiging van een onder-ondererfpachtrecht is niet nodig (wel het geval bij optie B)

Lees verder

 
 
 
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonnedak’ Je verhuurt jouw dak aan derde (waaronder eventueel Port of Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat eigendom zonnepanelen geborgd nodig?
 
 
3. Stroomlevering
 
 
4. Balans
 
 
5. Looptijd afspraken 0 jaar Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen
 
 
7. Ontvangst SDE subsidie (looptijd 15 jr)
 
 
8. Administratieve last
 
 
9. Voordelen / nadelen
 
 
 
Je dak ter beschikking stellen

Je dak aan een derde partij ter beschikking stellen

Je stelt tegen vergoeding jouw dak aan een derde ter beschikking voor het aanbrengen en exploiteren van zonnepanelen. Er zijn verschillende aanbieders die voorgefinancierd grote zonnepanelensystemen realiseren. Zij krijgen graag de daken van bedrijven in het havengebied in gebruik.

Als je wilt, brengt Port of Amsterdam je met deze partijen in contact. We bieden begeleiding bij de totstandkoming van overeenkomsten. Port of Amsterdam kan je adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE). 

Voordelen:

  • Je wordt ontzorgd door Port of Amsterdam in het voortraject
  • Je kunt de opgewekte stroom onbelast kopen, vanwege de fiscale rulings waarover verschillende aanbieders beschikken
  • Je krijgt een vergoeding voor het ter beschikking stellen van jouw dak

Aandachtspunt is dat bij deze constructie vestiging van een onder-ondererfpachtrecht nodig is (vergelijkbaar met een opstalrecht) voor de zonnepanelen inclusief dak. De zonnepanelen die worden aangebracht kunnen anders in bepaalde situaties eigendom worden van de eigenaar van het pand.

Lees verder

   
 
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonnedak’ Je verhuurt jouw dak aan derde (waaronder eventueel Port of Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat eigendom zonnepanelen geborgd nodig?
 
 
3. Stroomlevering
 
 
4. Balans
 
 
5. Looptijd afspraken 0 jaar Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen  
 
7. Ontvangst SDE subsidie (looptijd 15 jr)
 
 
8. Administratieve last
 
 
9. Voordelen / nadelen
 
 
 

Zon in de Amsterdamse haven

Op verschillende daken van onze eigen panden hebben we zonne-installaties aangelegd. Inclusief onderhoudscontracten voor 15 jaar. Het gaat om zo'n 2500 m2 aan zonnepanelen.

Ook onze klanten hebben hard aan de weg getimmerd. Eén jaar eerder dan verwacht haalden we onze doelstelling: 100.000 m2 zonnepanelen op daken in de Amsterdamse haven.

Midden 2020 telden we al 120.000 m2 zonnepanelen. Dat staat gelijk aan 18 voetbalvelden. Samen leveren die elektriciteit voor zo’n 6.000 huishoudens op.

Ons doel was om in 2024 een totaal van 250.000 m2 aan zonnepanelen te hebben geïnstalleerd in de haven. Begin 2023 is dat doel al behaald en zelfs overstegen met een totaal van maar liefst 260.000 m2. Het doel voor 2024 is dan ook opgeschaald naar 350.000 m2

Vragen of verder praten?

Wil je een vrijblijvend gesprek over de kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor jouw bedrijf?