GBN grasmatten inzameling

'We moeten bij een productontwerp al nadenken over een tweede leven'

Het was een uitzending van Zembla in 2018 dat GBN aan het denken zette. In deze uitzending kwam naar voren dat er een probleem was met de recycling van End of Life kunstgras. De ingezamelde kunstgrasmatten bleven op de terreinen liggen en werden niet gerecycled. Dat kan beter, vond GBN en zo ontstond het idee voor GBN Artificial Gras Recycling (GBN-AGR): een fabriek in de Amsterdamse haven die kunstgrasmatten wel kan recyclen. Sinds de zomer 2020 is de fabriek operationeel. Wij spraken met Eric van Roekel over het ontstaan van GBN-AGR en het werken naar 100% circulariteit.

GBN is bijna 25 jaar geleden ontstaan vanuit de NS en was de eerste jaren vooral actief in baggerdepots en het geschikt maken van grondstromen voor hergebruik. De transitie van GBN begon zo'n 10 à 11 jaar geleden: “Toen zijn we ons ook gaan specialiseren in betonrecycling en hebben we met TU Delft een technologie ontwikkeld om uit beton nieuwe materialen te winnen. Verder zijn we actief in de recycling van spoorballast en circulaire grond en grondstoffen, en hebben we een afdeling gespecialiseerd in reststoffenbeton.” Naast GBN Artificial Grass Recycling geeft GBN ook circulair advies aan bedrijven en overheidspartijen.

We kunnen het alleen door met de hele keten samen te werken

GBN was al actief in de productie van kunstgras voor bedrijven en sportaccommodaties en hield zich van oorsprong al bezig met recycling. De keuze om met GBN-AGR te starten was dan ook een hele logische, vertelt Eric: “Toen bleek dat de recycling van kunstgrasmatten eigenlijk niet echt goed ging, dachten wij: ‘hé dat is interessant, wij kunnen met iets nieuws komen’. Enerzijds was het een kans, maar anderzijds moesten we er ook wel wat mee. Want dat nieuws over de problemen in kunstgrasrecycling raakte ons.” GBN is toen eerst gaan onderzoeken wat er nodig was om de recycling van kunstgrasmatten goed aan te pakken: “We hebben echt gekeken naar hoe dit goed te organiseren. Hoe komen de matten naar Amsterdam? Hoe wordt het verwerkt? En ook: hoe vinden de reststromen hun weg terug? Daar is uitgekomen dat het alleen vanuit samenwerking kan. We kunnen het niet alleen, maar moeten het samen met producten en aannemers doen.” Founding partners van GBN-AGR zijn Antéa Sport, EdelGrass, Ten Cate Grass Group, CSC Sport, Greenfields , Domo Sports Grass en Sport and Leisure group.

Bij het ontwerp al nadenken over een tweede leven

De ambitie van GBN is om 100% circulair te worden: “Bij een ontwerp moet je eigenlijk al nadenken over een tweede leven. Dat gebeurde in het verleden niet of in mindere mate, want het blijft een prijsgedreven markt. Dus wat we nu aan het doen zijn, is dat we kijken hoe we het nieuwe kunstgras zo kunnen ontwerpen, dat het in een tweede leven opnieuw gebruikt kan worden.”

Onze grondstoffen vinden hun weg in nieuwe circulaire producten

De fabriek van GBN AGR is sinds de zomer van 2020 operationeel, en draait nu al bijna twee jaar op ‘full speed’. Inmiddels zijn al technische onderlagen van voetbalvelden, picknicktafels en andere hoogwaardige producten van de gerecyclede kunstgrasmatten gemaakt. En het circulaire zand wordt naar sportvelden in Amsterdam gebracht. Hoe ziet de toekomst eruit? Eric: “De fabriek hier in Amsterdam biedt ons de mogelijkheid om op te schalen en internationaal uit te breiden. Daar zijn we trots op. We maken echt circulaire grondstoffen die hun weg vinden in nieuwe producten. Daarin werken we al samen met lokale ondernemers, zoals Granuband, maar dat zouden we ook graag met bijvoorbeeld start-ups doen. Dus we kijken nu of we die een plek kunnen geven op ons terrein. Zodat we samen kunnen werken.”

Het havenbedrijf moet ambassadeur zijn van de circulaire economie

Om de circulaire ambities waar te maken, is vooral enthousiasme nodig, vindt Eric. “Als we nieuwe ideeën en ambities hebben, hebben we de steun van het havenbedrijf nodig. Al is het maar enthousiast zijn over het idee. Het moet wel werken. Dus vooral elkaar steunen vanuit die missie, dat is heel belangrijk. Als het havenbedrijf een actieve rol heeft, niet alleen als verhuurder maar als ambassadeur van de circulaire economie, dan is het positief.”

 

Week van de Circulaire Economie

Dit interview maakt deel uit van de reeks ‘Circulair ondernemen in de Amsterdamse haven’, en is geschreven in het kader van de Week van de Circulaire Economie. Ontdek meer over circulaire economie in Amsterdam.

 

Ontdek meer over circulaire economie in de Amsterdamse haven

Meer weten over circulaire economie? Neem contact op

James Hallworth
James Hallworth

Commercieel Manager Circular & Renewable Industry

+31 6 100 41 084
james.hallworth@portofamsterdam.com