Zon in de haven

Zon in de haven

icon subsidie

icon mogelijkheden

icon partners

Nieuwe SDE+ subsidie

Nieuwe mogelijkheden voor doorleveren van stroom

Ervaring van betrouwbare partners, die u het werk uit handen nemen

Wel eens gedacht aan zonnepanelen op het dak van uw bedrijf of overstappen op groene energie?

Het is nu de tijd dit te overwegen, want zonne-energie is tegenwoordig voordelig en eenvoudig;

  • dankzij de nieuwe SDE+-subsidie
  • gezien de nieuwe mogelijkheden voor het doorleveren van stroom
  • door de ervaring van betrouwbare partners, die u het werk uit handen nemen

Onderzoek samen met ons uw mogelijkheden en de vorm die het beste bij u past.
Wat u ook kiest, het is goed voor uw bankrekening, het milieu én uw reputatie!

Lees verder

Voor wie?
Voor ontwikkelaars, verhuurders, huurders of eigenaar-gebruikers van een gebouw in het Amsterdamse havengebied. U kunt zelf gebruikmaken van goedkope en groene energie of uw huurders laten meeprofiteren.

Waarom Havenbedrijf Amsterdam?
Ons doel is de energierekening van de bedrijven in de Amsterdamse haven te verlagen en zo het vestigingsklimaat te verbeteren. En we willen de haven vergroenen. Met het programma ’Zon in de haven’ geven we een boost aan beide doelstellingen, door de productie, slimme opslag en onderlinge uitwisseling van zonne-energie in het havengebied te coördineren. Het havenbedrijf vervult daarbij een faciliterende rol en coördineert/adviseert bij een eventueel ‘dak-onderzoek’, haalbaarheidsstudies en subsidieaanvragen.

eigen_investering
Icon eigen investering

A. Zonnepanelen zelf aanschaffen en laten installeren

U financiert of investeert zelf in het zonnepanelen-systeem op uw dak, en neemt het zelf in beheer. U bent dan niet alleen economisch, maar ook juridisch eigenaar. Havenbedrijf Amsterdam kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE+). Deze biedt een 15-jarige overheidsbijdrage per kWh geproduceerde zonnestroom en wordt aangevraagd bij het Ministerie voor Economische Zaken

Voordelen:

  • U wordt ontzorgd door Havenbedrijf Amsterdam in het voortraject
  • U kunt de stroom onbelast zelf gebruiken en het overschot verkopen
  • Vestiging van een onder-ondererfpachtrecht is niet nodig (wel het geval bij optie B)

Lees verder

   
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonne-dak’ U verhuurt uw dak aan derde (w.o. eventueel Havenbedrijf Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat  eigendom zonnepanelen geborgd nodig? icon zon icon wolkje
3. Stroomlevering icon zon icon wolkje
4. Balans icon wolkje icon zon
5. Looptijd afspraken 0 jaar  Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen icon wolkje icon zon
7. Ontvangst SDE+ subsidie (looptijd 15 jr) icon zon icon wolkje
8. Administratieve last icon wolkje icon zon
9. Voordelen / nadelen icon zonicon wolkje icon zon
verhuur_dak
icon verhuur dak

B. Ter beschikking stellen van uw dak aan een derde partij

U stelt tegen vergoeding uw dak aan een derde ter beschikking voor het aanbrengen en exploiteren van zonnepanelen. Er zijn verschillende aanbieders die voorgefinancierd grote zonnepanelen-systemen realiseren en graag de daken van bedrijven in het havengebied in gebruik krijgen. Desgewenst brengt HbA u met deze partijen in contact en biedt begeleiding bij de totstandkoming van overeenkomsten. Havenbedrijf Amsterdam kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE+). 

Voordelen:

  • U wordt ontzorgd door Havenbedrijf Amsterdam in het voortraject
  • U kunt de opgewekte stroom onbelast kopen, vanwege de fiscale rulings waarover verschillende aanbieders beschikken
  • U krijgt een vergoeding voor het ter beschikking stellen van uw dak

Aandachtspunt is dat bij deze constructie vestiging van een onder-ondererfpachtrecht nodig is (vergelijkbaar met een opstalrecht) voor de zonnepanelen inclusief dak. De zonnepanelen die worden aangebracht kunnen anders in bepaalde situaties eigendom worden van de eigenaar van het pand.

Lees verder

   
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonne-dak’ U verhuurt uw dak aan derde (w.o. eventueel Havenbedrijf Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat  eigendom zonnepanelen geborgd nodig? icon zon icon wolkje
3. Stroomlevering icon zon icon wolkje
4. Balans icon wolkje icon zon
5. Looptijd afspraken 0 jaar  Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen icon wolkje icon zon
7. Ontvangst SDE+ subsidie (looptijd 15 jr) icon zon icon wolkje
8. Administratieve last icon wolkje icon zon
9. Voordelen / nadelen icon zonicon wolkje icon zon

Vragen of verder praten?

Wilt u aanvullend een vrijblijvend gesprek over de kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor uw bedrijf? Neem contact op met Belle Webster van Havenbedrijf Amsterdam.

Belle Webster

Belle Webster
Toon contactgegevens

tel: 06 105 50 345
mail: belle.webster@portofamsterdam.nl

 

Zon op Prodock

Prodock zonnepanelen

Op het dak van ons pand PRODOCK is een zonne-installatie aangelegd met een onderhoudscontract voor 15 jaar. Het betreft een vermogen van ongeveer 25Kwp. HbA gaat de volgende subsidieronde aanvragen voor het bolle dak achter het kantoorgebouw, op naar de 100.000m2!

Zon in de haven

Op woensdag 20 september zijn de 87 zonnepanelen op het dak van ons pand PRODOCK aan de Moezelhavenweg officieel in gebruik genomen. Een goede reden om bedrijven in de haven die geïnteresseerd zijn in zon op hun dak uit te nodigen voor een bijeenkomst en een borrel. Lees verder..

 

Updates

Amsterdam Circular Challenge Event

Startups die hét innovatieve idee hebben om de metropoolregio Amsterdam en de haven te verduurzamen, hebben zich de afgelopen maanden kunnen buigen over drie challenges op het gebied van biomassa, CO2 en big data. Tijdens het event van 27 september...
Circular Challenge

Amsterdam Circular Challenges

Ben je of ken je een startup in de circulaire economie? CleanCapital Amsterdam biedt je tal van commerciële kansen!

Havenbedrijf Amsterdam sponsor van de Uitmarkt

Havenbedrijf Amsterdam heeft zich de komende drie jaar verbonden aan de Uitmarkt.

Regio zet alle zeilen bij voor de circulaire economie

Westas proeftuin voor de circulaire economie

Eerste editie Amsterdam Circular Challenge van start

Startups die hét innovatieve idee hebben om de metropoolregio Amsterdam te verduurzamen met behulp van alles wat de haven te bieden heeft, kunnen zich vanaf vandaag, 13 juni aanmelden bij Clean Capital.
De circulaire haven Pakhuis de Zwijger

Havenavond ‘De circulaire haven’ in Pakhuis de Zwijger

Waarom is de Amsterdamse haven de ideale plek voor circulaire industrieën? Wat gebeurt er al in de haven? En wat kan er nog meer en beter? Zo’n 95 man waren dinsdagavond 16 mei toegestroomd in Pakhuis de Zwijger om te praten over de circulaire haven.
Havenavond Pakhuis de Zwijger

‘De circulaire haven’ in Pakhuis de Zwijger

Dinsdag 16 mei vindt de tweede havenavond in Pakhuis de Zwijger plaats, met de titel ‘De circulaire haven’.