Zon in de haven

Zon in de haven

icon subsidie

icon mogelijkheden

icon partners

Nieuwe SDE+ subsidie

Nieuwe mogelijkheden voor doorleveren van stroom

Ervaring van betrouwbare partners, die u het werk uit handen nemen

Wel eens gedacht aan zonnepanelen op het dak van uw bedrijf of overstappen op groene energie?

Het is nu de tijd dit te overwegen, want zonne-energie is tegenwoordig voordelig en eenvoudig;

  • dankzij de nieuwe SDE+-subsidie
  • gezien de nieuwe mogelijkheden voor het doorleveren van stroom
  • door de ervaring van betrouwbare partners, die u het werk uit handen nemen

Onderzoek samen met ons uw mogelijkheden en de vorm die het beste bij u past.
Wat u ook kiest, het is goed voor uw bankrekening, het milieu én uw reputatie!

Lees verder

Voor wie?
Voor ontwikkelaars, verhuurders, huurders of eigenaar-gebruikers van een gebouw in het Amsterdamse havengebied. U kunt zelf gebruikmaken van goedkope en groene energie of uw huurders laten meeprofiteren.

Waarom Port of Amsterdam?
Ons doel is de energierekening van de bedrijven in de Amsterdamse haven te verlagen en zo het vestigingsklimaat te verbeteren. En we willen de haven vergroenen. Met het programma ’Zon in de haven’ geven we een boost aan beide doelstellingen, door de productie, slimme opslag en onderlinge uitwisseling van zonne-energie in het havengebied te coördineren. Het havenbedrijf vervult daarbij een faciliterende rol en coördineert/adviseert bij een eventueel ‘dak-onderzoek’, haalbaarheidsstudies en subsidieaanvragen.

eigen_investering
Icon eigen investering

A. Zonnepanelen zelf aanschaffen en laten installeren

U financiert of investeert zelf in het zonnepanelen-systeem op uw dak, en neemt het zelf in beheer. U bent dan niet alleen economisch, maar ook juridisch eigenaar. Port of Amsterdam kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE+). Deze biedt een 15-jarige overheidsbijdrage per kWh geproduceerde zonnestroom en wordt aangevraagd bij het Ministerie voor Economische Zaken

Voordelen:

  • U wordt ontzorgd door Port of Amsterdam in het voortraject
  • U kunt de stroom onbelast zelf gebruiken en het overschot verkopen
  • Vestiging van een onder-ondererfpachtrecht is niet nodig (wel het geval bij optie B)

Lees verder

   
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonne-dak’ U verhuurt uw dak aan derde (w.o. eventueel Port of Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat  eigendom zonnepanelen geborgd nodig? icon zon icon wolkje
3. Stroomlevering icon zon icon wolkje
4. Balans icon wolkje icon zon
5. Looptijd afspraken 0 jaar  Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen icon wolkje icon zon
7. Ontvangst SDE+ subsidie (looptijd 15 jr) icon zon icon wolkje
8. Administratieve last icon wolkje icon zon
9. Voordelen / nadelen icon zonicon wolkje icon zon
verhuur_dak
icon verhuur dak

B. Ter beschikking stellen van uw dak aan een derde partij

U stelt tegen vergoeding uw dak aan een derde ter beschikking voor het aanbrengen en exploiteren van zonnepanelen. Er zijn verschillende aanbieders die voorgefinancierd grote zonnepanelen-systemen realiseren en graag de daken van bedrijven in het havengebied in gebruik krijgen. Desgewenst brengt Port of Amsterdam u met deze partijen in contact en biedt begeleiding bij de totstandkoming van overeenkomsten. Port of Amsterdam kan u adviseren, ondersteunen en begeleiden tot en met de aanvraag voor de subsidie (SDE+). 

Voordelen:

  • U wordt ontzorgd door Port of Amsterdam in het voortraject
  • U kunt de opgewekte stroom onbelast kopen, vanwege de fiscale rulings waarover verschillende aanbieders beschikken
  • U krijgt een vergoeding voor het ter beschikking stellen van uw dak

Aandachtspunt is dat bij deze constructie vestiging van een onder-ondererfpachtrecht nodig is (vergelijkbaar met een opstalrecht) voor de zonnepanelen inclusief dak. De zonnepanelen die worden aangebracht kunnen anders in bepaalde situaties eigendom worden van de eigenaar van het pand.

Lees verder

   
Mogelijkheden a. Eigen investering b. Verhuren dak
1. Eigendom zonnepanelen De gebouweigenaar schaft zelfstandig de zonnepanelen aan en exploiteert in eigen beheer het ‘zonne-dak’ U verhuurt uw dak aan derde (w.o. eventueel Port of Amsterdam). Derde partij is eigenaar zonnepanelen
2. Aanvullende afspraken zodat  eigendom zonnepanelen geborgd nodig? icon zon icon wolkje
3. Stroomlevering icon zon icon wolkje
4. Balans icon wolkje icon zon
5. Looptijd afspraken 0 jaar  Erfpachttermijn of korter
6. Onderhoudsverplichtingen icon wolkje icon zon
7. Ontvangst SDE+ subsidie (looptijd 15 jr) icon zon icon wolkje
8. Administratieve last icon wolkje icon zon
9. Voordelen / nadelen icon zonicon wolkje icon zon

Vragen of verder praten?

Wilt u aanvullend een vrijblijvend gesprek over de kansen en mogelijkheden van zonne-energie voor uw bedrijf? Neem contact op met Samantha Mannaert van Port of Amsterdam.

Samantha Mannaert

Samantha Mannaert

Programmamanager Zon
Tel: +31 6 235 39 968
E-mail: samantha.mannaert@portofamsterdam.com

 

Zon op Prodock

Prodock zonnepanelen

Op het dak van ons pand PRODOCK is een zonne-installatie aangelegd met een onderhoudscontract voor 15 jaar. Het betreft een vermogen van ongeveer 25Kwp. Port of Amsterdam gaat de volgende subsidieronde aanvragen voor het bolle dak achter het kantoorgebouw, op naar de 100.000m2!

Zon in de haven

Op woensdag 20 september zijn de 87 zonnepanelen op het dak van ons pand PRODOCK aan de Moezelhavenweg officieel in gebruik genomen. Een goede reden om bedrijven in de haven die geïnteresseerd zijn in zon op hun dak uit te nodigen voor een bijeenkomst en een borrel. Lees verder..

 

Updates