Nieuwe zeesluis in beeld

De bouw van de nieuwe zeesluis is in volle gang. Begin 2022 zal het eerste schip door de nieuwe sluis varen. Tot die tijd volgt u hier de bouw in beeld en film.

Bouw vanuit de lucht

Voor een goed overzicht van de bouwplaats moet je de lucht in. Bekijk de maandelijkse veranderingen van bovenaf.

Wat komt waar

Wat komt waar?

De bouw van de nieuwe zeesluis vordert gestaag. Er verschijnen damwanden, kolkwanden, bouwkuipen etc.. Maar waar bevinden deze zich? Om een beeld te geven van wat zich waar bevindt, hebben we een overzichtsplaat gemaakt.

Een nieuwe voordeur voor Amsterdam

Dagelijks varen schepen met goederen en grondstoffen zoals olie, voedselproducten, spijkerbroeken, auto's, cacaobonen, diervoeding en meststoffen de Amsterdamse haven binnen. Na bijna 100 jaar is de sluis om  technische en economische redenen aan vervanging toe. Volgens planning vaart begin 2022 het eerste schip door de nieuwe zeesluis. Zo blijven we behoren tot de top van Europese havens.

Animatie van de nieuwe zeesluis

Benieuwd hoe de nieuwe zeesluis eruit ziet? Bekijk dan hier de animatie. 

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Drone-opnames van de bouw

Om de voortgang van de bouw vanuit de lucht te volgen, worden elk kwartaal drone-opnames gemaakt. In de drone-opname van het eerste kwartaal 2020 zijn de zichtbare high lights: Het zanddepot van OpenIJ op de Westelijke landtong van de Middensluis, de scheiding van het toeleidingskanaal van de Middensluis en de nieuwe zeesluis, de fuikwand en tussendam als onderdeel van de hoogwaterkering, de deurkas van het buitenhoofd en het binnenhoofd, het verwijderen van de tijdelijke wanden van de deurkas van het binnenhoofd, de hoogwaterkering waar de weg en het fietspad komen te liggen, het Sluis Operatie Centrum en de lokale bediengebouwen.

Accepteer cookies

Accepteer marketingcookies om deze video te bekijken.

Klik hier

Timelapse van de bouw

Een timelapse van de werkzaamheden van januari tot en met maart 2020. De werkzaamheden in beeld zijn onder andere: aanvullen grond en aanbrengen van asfalt voor de toekomstige weg over het sluizencomplex, verwijderen van de tijdelijke brug en weg over de drempel van het buitenhoofd, aanbrengen van wapening en betonstort voor de deursponning van het buitenhoofd, aanbrengen van mantelbuizen voor kabels en leidingen, realiseren van betonnen L-wanden voor definitieve terreininrichting, aanvullen van grond op verschillende plekken, betonstort van de vloer van de drempel van het buitenhoofd, verwijderen van tijdelijke tussenwanden in de deurkas van het binnenhoofd en voorbereidingen worden getroffen voor het baggeren van de sluisko

IJmuiden webcam

Bekijk live welke schepen er aankomen in IJmuiden