Drones in het Amsterdamse havengebied

Snel naar:
Drones in het havengebied
Varende drones
Vliegende drones
FAQ en infographic
Contact

Port of Amsterdam steunt de ontwikkeling van opkomende technologieën zoals het gebruik van drones om in de Amsterdamse haven sneller, slimmer, schoner en veiliger te kunnen werken. Op deze pagina wordt alle informatie rondom de inzet van varende en vliegende drones in de haven van Amsterdam getoond.

drones
Icoon Drones in het havengebied van Amsterdam

Drones

Drones kunnen zowel onbemande (vliegende) voertuigen als duikende en of varende vaartuigen zijn. Een combinatie is uiteraard ook mogelijk. Drones kunnen voor Port of Amsterdam dienen als een extra paar ogen tijdens onze toezichthoudende taken, inspecties aan infrastructuur ondersteunen, of assisteren in geval van calamiteiten. Voor in de Amsterdamse haven actieve partijen zijn de mogelijkheden ook legio; denk aan de onderhoudsinspectie aan boord van een schip of op een terminal of het monitoren van activiteiten op de terminal ten behoeve van de operatie en veiligheid. Ook kunnen drones worden ingezet voor het opnemen van beeldmateriaal bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden.

 

Toepassingen drones (theoretisch)

 • Onderhoudsinspecties aan kades, gebouwen, pijpleidingtraces en andere infrastructurele objecten
 • Inspecties van materieel als kranen en ladingruimtes
 • Inzet bij incidenten en calamiteiten
 • Ondersteuning in toezichtstaken instanties
 • Meten van milieu-aspecten en kwaliteit in zowel lucht als water (CO2, NoX, fijnstof)
 • Inspecties zonnepanelen of detectie lekkages vluchtige stoffen met een warmtebeeld camera
 • Opsporing drenkelingen
 • Volumebepalingen van bijvoorbeeld bulkgoederen of bouwputten
 • Opnemen van beeldmateriaal (voor - eigen- bedrijfspromotie) of in opdracht

NEEM CONTACT OP

Inzet drones

varend
Illustratie varend schip

Varende drones

Voor varende en duikende drones is vanaf 5 april 2017 een testzone in de Amsterdamse Moezelhaven beschikbaar. Deze testzone waar innovatieve bedrijven nieuwe modellen in de praktijk kunnen uitproberen en demonstreren, ligt achter innovatie-hub Prodock, in de Moezelhaven.

Testzone Prodock

Prodock is dé innovatie-hub van de Amsterdamse haven. Met het openstellen van deze testzone, willen we drone innovators en bedrijven die geïnteresseerd zijn in de toepassing daarvan, bij elkaar brengen. De opening van de testzone is een uitnodiging aan innovatieve partijen om te laten zien wat er al mogelijk is. Innovatie is vaak een kwestie van proberen, ergens tegenaan lopen en opnieuw proberen. En daar geven wij graag de ruimte voor. Prodock heeft een evenementenvergunning voor de testzone aangevraagd, en Port Office heeft toestemming gegeven.

Kijk op de website van Prodock voor meer informatie over het testen met drones.

vliegend
Illustratie vliegende drone

Vliegende drones

Voor vliegende drones (ook wel Remotely Piloted Aircraft System - RPAS), is de situatie met de nabijheid van de luchthaven Schiphol, per gebied in de Amsterdamse haven verschillend.

Standaard regels vliegende drones

Uiteraard gelden standaard regels voor het vliegen van drones, dus ook in het havengebied. Zoals;

 • dat u niet hoger dan 120 meter boven de grond of het water mag vliegen,
 • ten allen tijde voorrang moet verlenen aan alle andere luchtvaartuigen,
 • op veilige afstand van mensen en gebouwen gevlogen wordt,
 • de drone altijd zichtbaar is,
 • het vliegen in het donker niet toegestaan is.

Indien u foto’s en video-opnames wilt maken met uw drone, denk vooral ook aan privacywetgeving. U dient zich te houden aan de privacywetgeving, meer daarover kunt u vinden via de link Handleiding drones en privacy.

Zones toestemming Amsterdamse havengebied

Sinds maart 2018 is het mogelijk om ook binnen een deel van de Control Traffic Region (CTR) van Schiphol beroepsmatig met een drone te vliegen. Namelijk in de buitenste 3700 meter van de CTR. Gecertificeerde dronepartijen mogen hier in overleg met Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) vluchten uitvoeren. De kaart onderaan deze pagina geeft aan waar dit gebied loopt (aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend). De Amsterdamse haven is hierdoor ingedeeld in een drietal zones die elk hun eigen voorschriften hebben voor de inzet van een drone:

 1. Rode zone, vliegen verboden. In de binnenring van de CTR is het momenteel nog te allen tijde verboden om in het met drones te vliegen.
 2. Oranje zone, vliegen beperkt toegestaan. In het gebied binnen de CTR – met een isorand van 3.700 meter vanaf de buitengrens van de CTR – mag onder strikte voorwaarden met een drone gevlogen worden. Dit houdt in: door gecertificeerde bedrijven piloten, via een aangemeld vluchtplan en er moet via een transponder communicatie met de Luchtverkeersdienst zijn. Deze zone beslaat ongeveer 60% van het Amsterdamse havengebied.
 3. Vrije zone, gebied buiten CTR. In deze zone gelden de standaard wet- en regelgeving opgelegd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Let hierbij op dat de kaart op deze pagina regels niet toont. Denk aan het verbod op vliegen in de nabijheid van verkeer, aaneengesloten bebouwing of mensenmenigten, beschermde natuurgebieden waarboven een verbod is ingesteld, een tijdelijke beperking of verboden! Er wordt een onderscheid gemaakt tussen particulier/recreatief gebruik en beroepsmatig gebruik. Voor meer informatie zie: https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones

De verwachting is dat de restricties de komende tijd verder versoepeld zullen worden. Verder is de verwachting dat op termijn er in het hele Amsterdamse havengebied met drones gevlogen zal kunnen worden.

Vlieggebied drones

faq
Illustratie meest gestelden vragen over dit onderwerp aan Port of Amsterdam

Veelgestelde vragen

Op dit moment legt Havenbedrijf Amsterdam NV geen aanvullende beperkingen op aan het vliegen met drones in ons havengebied, bovenop de bestaande wet- en regelgeving vanuit Ministerie en LVNL. Wel zal melding worden gemaakt van waargenomen drones in het Amsterdamse havengebied om de veiligheid te borgen.

De kaart onderaan deze pagina geeft globaal aan in welke gebieden welke regelgeving van toepassing is. In de binnenring van de Schiphol CTR is vliegen verboden. In de buitenring is vliegen beperkt toegestaan onder strenge voorwaarden en in overleg met LVNL. Buiten de CTR gelden de standaard wet- en regelgeving voor het vliegen met drones in Nederland. Zie voor informatie hierover: https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones

Aan de kaart op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend!

Op de website van Inspectie Leefomgeving en Transport is de meeste informatie over het vliegen met drones te vinden: https://www.ilent.nl/onderwerpen/drones.

In het processchema hieronder zijn de stappen uitgetekend om te bepalen of op een bepaalde locatie wel of niet mag worden gevlogen. Neem bij twijfel altijd contact op met desbetreffende instanties.

Het waterperceel achter Prodock aan de Moezelhavenweg is opengesteld als testzone voor varende drones. Voor meer informatie over de te volgen procedures, ga naar https://www.prodock.nl/varende-drones/

Mag ik een drone inzetten in de Amsterdamse haven?

contact

Direct contact met onze experts

Voor vragen, wensen of meer informatie over drones 


Joost Zuidema

Joost Zuidema

Projectmanager Strategie & Innovatie
Tel: +31 6 409 05 886
E-mail: joost.zuidema@portofamsterdam.com

updates

Updates over drones