Spoorvervoer

De haven van Amsterdam is zeer geschikt voor spoorvervoer. Het heeft diverse spoorwegverbindingen, onder meer met de Betuwelijn, wat garant staat voor een efficiënte toegang tot het Europese achterland.

 

TIP: neem contact op met onze intermodale experts

Goed uitgerust voor spoorvervoer

Spoor Jan Hoogland

waarom

Goed uitgerust voor spoorvervoer

De haven van Amsterdam heeft diverse spoorverbindingen, wat garant staat voor een efficiënte toegang tot het Europese achterland. Vanuit het Amsterdamse havengebied wordt jaarlijks vier miljoen ton vracht per spoor vervoerd. De lading varieert van cokes, steenkool, staal en recyclingproducten tot en met containers met cacao. De haven heeft eigen rangeerterreinen en verbindingen met de belangrijkste lijndiensten.

Aansluiting op de Betuwelijn

De Amsterdamse haven heeft een goede verbinding met de Betuwelijn. De Betuwelijn is een spoorverbinding voor goederenvervoer tussen de havens van Amsterdam en Rotterdam en de rest van Europa. De lijn biedt een rechtstreekse non-stopverbinding met het Europese achterland. Havenbedrijf Amsterdam moedigt het milieuvriendelijke goederenvervoer per spoor aan en werkt samen met partners om meer kosteneffectieve en voldoende regelmatige treinverbindingen vanuit het Amsterdamse havengebied op te zetten.

Uitbreiding Betuweroute

Van alle goederentreinen tussen Nederland en Duitsland, rijdt inmiddels al 70 procent over de Betuweroute. Dat aantal zal in de toekomst alleen maar groeien. In 2023 gaan 160 treinen per dag de grens over naar Duitsland via het ‘derde spoor’.

Lees meer

Jaarlijks wordt in de regio Amsterdam vier miljoen ton goederen per trein aan- en afgevoerd. Dit varieert van kolen, staal en recycling producten tot containers met bijvoorbeeld cacao. Een belangrijke spoorverbinding voor het goederenverkeer naar Europa wordt gevormd door de Betuweroute. De Betuwelijn is een goederenspoorlijn die loopt van de Rotterdamse haven tot aan de grens van Duitsland (bij Zevenaar).

Amsterdam heeft bij Geldermalsen een aansluiting op de Betuwelijn. De Betuwelijn biedt railgoederenvervoerders een rechtstreekse, non-stop verbinding met het Europese achterland. Om de Betuweroute in de toekomst nog beter te kunnen benutten, wordt in Duitsland de spoorinfrastructuur tussen Emmerich en Oberhausen vernieuwd en uitgebreid tot drie sporen.

Wat dit betekent voor Nederland leest u in de factsheet 'Duitsland bouwt aan een derde spoor. Wat betekent dat voor Nederland?. De informatie is ook in het Engels en Duits beschikbaar. Onderstaand vindt u meer informatie over de werkzaamheden rondom de aanleg van het derde spoor.

Derde spoor Duitsland

In Duitsland komt 70 kilometer nieuw spoor tussen Emmerich en Oberhausen. Daarnaast past de Duitse railbeheerder 11 stations en 47 viaducten en bruggen aan. De werkzaamheden in Duitsland starten in 2016 en moeten in 2023 zijn afgerond.

Lees meer

Werkzaamheden in Nederland

In Nederland wordt drie kilometer extra spoor aangelegd tussen Zevenaar en de grens met Duitsland. Hierdoor krijgen goederentreinen en persoonstreinen ieder een eigen spoor. Daarnaast worden de sporen, wissels en bovenleidingen klaargemaakt voor meer treinverkeer. In Nederland wordt dit jaar gestart met de werkzaamheden. Naar verwachting zijn deze in 2017 afgerond.

Bekijk de gedetailleerde planning van de Betuweroute op: http://www.prorail.nl/projecten/derde-spoor-duitsland 

Overlast beperkende maatregelen

Tijdens de werkzaamheden krijgen goederentreinen zoveel mogelijk ruimte op het spoor. Havenbedrijf Amsterdam is vertegenwoordigd in een stuurgroep die diverse maatregelen heeft genomen, zoals:

Omleiding naar grensovergang Venlo, Oldenzaal en Herzogenrath

Treinen worden omgeleid om bij Venlo of Oldenzaal de grens over te gaan. Om de bereikbaarheid van deze overgang te garanderen, wordt tussen Deventer en Oldenzaal voldoende ruimte vrijgemaakt voor goederentreinen. Daarnaast worden de mogelijkheden tot aanpassing van het spoor bij Herzogenrath onderzocht, zodat goederentreinen ook daar de grens kunnen passeren. Vervoer van gevaarlijke stoffen zal zoveel mogelijk over de Betuweroute worden geleid.

Capaciteit Betuweroute beter benutten

De ruimte op het goederenspoor die er tijdens de bouw wél is, wordt zo goed mogelijk benut. Normaal wordt 75 procent van de beschikbare spoorcapaciteit gebruikt. De rest wordt vrijgehouden om bij verstoringen (zoals calamiteiten of een defecte trein) de treinenloop goed te kunnen bijsturen. Door slimme maatregelen kan dit percentage tijdens de omleidingen omhoog naar 87,5 procent, zonder dat de robuustheid van de dienstregeling in het geding komt.

Informatie voor omwonenden

Omwonenden krijgen op verschillende manieren te maken met de werkzaamheden aan het derde spoor. Maatregelen die worden genomen om de veiligheid van omwonenden te garanderen en de overlast van geluidsoverlast en trillingen te beperken, worden gecommuniceerd via ProRail http://www.prorail.nl/projecten/derde-spoor-duitsland en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/goederenvervoer/betere-aansluiting-betuweroute. Meer informatie over de maatregelen per gebied is ook vaak te vinden op de websites van de plaatselijke gemeente.

Samenwerkingsprogramma HbA, HbR en ProRail

Per 1  juli  2015 zijn de activiteiten van ProRail en Keyrail geïntegreerd, en is het samenwerkingsprogramma Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail gestart.

Lees meer

Vanaf 1 juli 2015 zijn de activiteiten van ProRail en Keyrail geïntegreerd. Voorheen waren er twee bedrijven voor het beheer van het spoorgoederenvervoer. Eén voor beheer en exploitatie van de goederensporen van de Betuweroute (Keyrail) en één voor het beheer van het Nederlandse spoornet, waar zowel reizigers- als goederenvervoer plaatsvindt (ProRail).

Per 1 juli 2015 zijn de activiteiten van Keyrail geïntegreerd in ProRail. Hierdoor hebben goederenvervoerders en verladers dus één aanspreekpunt, ProRail. Bij ProRail kunnen zij terecht voor het aanvragen van capaciteit voor goederenverkeer en afspraken over gebruiksvergoeding van het spoor op het totale Nederlandse spoor. Met de integratie van Keyrail in ProRail hebben Havenbedrijf Amsterdam, Havenbedrijf Rotterdam en ProRail het initiatief genomen om een samenwerkingsprogramma Spoorgoederenvervoer te starten.

In dit samenwerkingsprogramma werken HbA, HbR en ProRail samen om een efficiënt, concurrerend, betrouwbaar en flexibel spoorgoederenaanbod te ontwikkelen. ProRail en de havenbedrijven zien in elkaar de partners om de groei van het spoorgoederenvervoer te stimuleren. Doel van deze samenwerking is projecten uit te voeren die bijdragen aan een goed spoorgoederenvervoerproduct, groei mogelijk maken en te stimuleren en daarmee de posities van de havens, de spoorvervoersector en de BV Nederland te versterken.

zijderoute

Directe zijderoute naar China

De Amsterdamse haven is vanaf maart 2018 aangesloten op een moderne variant van de historische zijderoute. Tussen de Chinese stad Yiwu (regio Shanghai) en Amsterdam wordt een directe spoorverbinding tot stand gebracht.

Naar verwachting vertrekt de trein drie keer per week vanuit Amsterdam en duurt de reis 16 tot 18 dagen. De verbinding is daarmee sneller dan per schip en goedkoper en duurzamer dan per vliegtuig. De totale lengte van de nieuwe route bedraagt 11.000 kilometer spoor en loopt van het Chinese vasteland via Mongolië en Rusland naar Europa.

 

Bekijk meer informatie

Nunner, Zijderoute, Amsterdam, logistiek

contact

Direct contact met onze experts

Voor vragen, wensen of meer informatie over spoorvervoer


Rob Smit

Rob Smit

Commercie
Manager Achterland
Team Marketing & Product Development
Tel: +31 6 226 96 769
E-mail: rob.smit@portofamsterdam.com

Ontdek alle intermodaliteiten