U bent hier: Home

Aanvragen evenement op water

Voor de aanvraag van een evenementenvergunning is er een verschil op basis van welke wetgeving deze wordt aangevraagd.

In de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) is een evenement:
het geheel van activiteiten dat plaatsvindt bij een voor publiek toegankelijke gebeurtenis op of aan de weg of het openbaar water met een openbaar dan wel besloten karakter (tot zover relevant).
In dit geval kunt u bij de desbetreffende instantie een aanvraag indienen.

In het BPR is een evenement:
niet gedefinieerd maar artikel 1.23 eerste lid bepaalt” Het is verboden een sportevenement, een festiviteit of een ander evenement, waarbij een of meer schepen of drijvende voorwerpen zijn betrokken, dan wel een tewaterlating van een schip of een proefvaart met een schip of van een drijvend voorwerp of werkzaamheden op een vaarweg. Het derde lid gaat erover dat het ook kan gaan om personen die anders dan op een schip in het water zijn.

Aanvraagformulier

Aanvrager

Gegevens evenement

Toegestane bestandstypes: pdf, doc, docx. Max. 2 MB.