Zenith Energy BV

2020/39
From 04 Nov 2020
Area Amerikahaven - Australiëhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2017/017 d.d 24 augustus 2020 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Zenith

39 2020 BAOR Zenith (pdf 776kb)