Zanzibarhaven Wachtplaats

118/RHN/2012
From 28 Sep 2012
Area Afrikahaven - Zanzibarhaven

Besluit tot het aanwijzen van operationele ruimte en de daarvoor geldende voorschriften en beperkingen voor de ligplaatsen van de volgende locatie:

Zanzibarhaven, wachtplaats binnenvaart, ZZ WPO en ZZ WPW

Zes afmeerpalen, gesitueerd aan de zuidoever van de Zanzibarhaven.