Werkzaamheden in de Mercuriushaven ter hoogte van de zuidelijke afmeerboeien

23/2023
From 25 Sep 2023 tot 05 Nov 2023
Area Havenbekken - Mercuriushaven

Ten behoeve van een renovatie van de aanleg van een overslagfaciliteit in de Mercuriushaven kade worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

-het verwijderen van 3 afmeerboeien in de Mercuriushaven (zuidelijke afmeerboeien)

-het aanbrengen van tros- en geleidepalen

-het aanbrengen van drijflichamen

-afrondende werkzaamheden

https://www.portofamsterdam.com/nl/aankondiging/verkeersbesluit-van-de-directeur-cnb-tot-het-instellen-van-een-invaarverbod-voor-het-1

 

Basijn 232023nl.pdf (pdf 613kb)