Werkzaamheden aan de Ruijterkade Oost, Afgesloten IJ

2024/05
From 08 Jan 2024 tot 15 Feb 2024
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

In het gebied dat is gelegen in het Afgesloten IJ , ter hoogte van de Ruijterkade Oost tussen de CS boulevard en de voormalige oostelijke toegang, zullen vanaf 8 januari 2024- 15 februari 2024 werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van een plaatsing van een tijdelijk voetgangersponton.

Het aangewezen gebied is gedurende de looptijd van het besluit uitsluitend toegankelijk voor schepen die in dit gebied werkzaamheden moeten verrichten ten behoeve van de genoemde infrastructurele werken.