Waterplein IJ

2023/25
From 19 Apr 2023
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Waterplein IJ.