Wachtsteiger Oost West Mercuriushaven

2018/058
From 17 Dec 2018
Area Havenbekken - Mercuriushaven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Wachtsteiger Mercuriushaven Oost West