Wacht- en overslagpalen Amerikahaven

2020/026
From 15 Jun 2020
Area Havenbekken - Amerikahaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2017/45 d.d 11-11-2017 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Amerikahaven.