Vlothaven Maja

2023/16
From 01 Apr 2023
Area Mercuriushaven - Vlothaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2020/016 d.d 8 april 2020 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Vlothaven Maja.