Vlothaven AST (Amsterdam Scrap Terminal)

2023/20
From 01 Apr 2023
Area Mercuriushaven - Vlothaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 039 /RHN / 2014 d.d 26 mei 2014 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Vlothaven/AST.

Baor_ AST.pdf (pdf 395kb)