Verkeersbesluit van de directeur CNB tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Minervahaven nabij de monding

2024/07
From 18 Mar 2024 tot 19 Apr 2024
Area Mercuriushaven - Minervahaven
  • Dat in het gebied dat is gelegen in de Minervahaven, in de nabijheid van de monding, in de periode van 18 maart 2024 tot 19 april 2024 werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de aanleg van twee nieuwe wachtplaatsen voor binnenvaartschepen.

De werkzaamheden bestaan uit:

  • Het verwijderen van de oude coaster wachtsteiger;
  • Bouw van twee nieuwe binnenvaart wachtsteigers.