Verkeersbesluit van de directeur CNB tot het instellen van een voor vaarverkeer gestremd gebied gelegen in de Westhaven en Sonthaven te Amsterdam

39/2023
From 21 Aug 2023 tot 24 Mar 2024
Area Westhaven - Sonthaven

Het gebied aangemerkt als werkgebied I (zie bijlage 1) in de Westhaven en Sonthaven, met ingang van 21 augustus 06:00 tot 18 september 06:00 aan te wijzen als een gebied dat is verboden voor de scheepvaart. Het verbod geldt niet voor schepen die ter plaatse direct of indirect werkzaamheden uitvoeren ten behoeve van de bouw van de kade.