Verkeersbesluit van de directeur CNB tot het instellen van een invaarverbod voor het scheepvaartverkeer in een gebied gelegen in het Afgesloten IJ ter hoogte van de Ruijterkade Oost

2023/49
From 08 Jan 2024 tot 15 Feb 2024
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

In het gebied dat is gelegen in het Afgesloten IJ, ter hoogte van de Ruijterkade Oost tussen de CS boulevard en de voormalige oostelijke toegang, vinden vanaf 8 januari 2024 tot 15 februari 2024 werkzaamheden plaats ten behoeve van een plaatsing van een tijdelijk voetgangersponton.

Het aangewezen gebied is gedurende de looptijd van het besluit uitsluitend toegankelijk ivoor schepen die in dit gebied werkzaamheden moeten verrichten voor de genoemde infrastructurele werken.