Vergunning voor het bunkeren van Liquefied Natural Gas (LNG) met een LNG-bunkerschip

2021/21
From 28 May 2021
Area Regio - ANZKG
  • Op 23 februari 2021 een verzoek is ingediend voor een vergunning LNG-bunkeren, waarbij de volgende gegevens van belang zijn:
  • Naam aanvrager                     :                                             Sabas Martinez
  • Vertegenwoordiger van bedrijf :                                             NYK Shipmanagement (UK) Ltd.
  • Statutair gevestigd te               :                                             London United Kingdom
  • KBO Ondernemingsnummer     :                                         04478437
  • De aanvrager aangetoond heeft een veiligheidsbeheerssysteem te hebben waarvan het goed functioneren middels een recente audit conform een vastgesteld auditprotocol van de IAPH is aangetoond;
  • Het LNG-bunkerschip de Green Zeebrugge door de aanvrager is aangemeld om in te zetten onder deze vergunning;