Vergunning mobiele ontgasvoorziening

2023/07
From 07 Feb 2023
Area Amerikahaven - Aziëhaven

Een ontheffing is verleend conform de Beleidsregel gecontroleerd stilliggend ontgassen door de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland aan Clean Technology Systems Benelux B.V. voor hun Triple D mobiele installatie op 28 oktober 2022.