Verbod op stilliggend ontgassen

008/RHN/2017
From 27 Feb 2017
Area Regio - Zaanstad

De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied

Besluit tot het instellen van een verbod voor het ontgassen van bepaalde stoffen door afgemeerde binnentankschepen in de Gemeente Zaanstad De directeur Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied, gelet op;

  • artikel 5.1 lid 5 van het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012;
  • artikel 7a.2 lid 1 van de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland;
  • het besluit van 26 juni 2012, registratienummer 2012/125024 waarbij de directeur Centraal Nautisch Beheersgebied Noordzeekanaalgebied namens Burgemeester en Wethouders van Zaanstad is gemandateerd voor het nemen van besluiten op grond van de Regionale Havenverordening Noordzeekanaalgebied 2012 en het Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012.