Verbod op het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten

2017/09
From 27 Feb 2017
Area Amsterdam - Oliehavengebieden / Tankschepen

Per 1 maart 2017 wordt er in de Provinciale Milieuverordening een verbod van kracht voor het varend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten. Voor het stilliggend ontgassen gelden de regels zoals gesteld in het ADN [1] en het HrN [2]. Het stilliggend ontgassen van de hieronder genoemde producten is namelijk niet verboden. Er ontstaat in dit geval een 'gat' tussen het varend en het stilliggend ontgassen van bedoelde producten. De havenmeester vindt dit onwenselijk en stelt hierom een verbod in voor het stilliggend ontgassen van benzeen en bepaalde benzeenhoudende producten. Dit verbod wordt van kracht in de gemeentes Amsterdam, Beverwijk en Zaanstad op 1 maart 2017. Wanneer het verbod in de gemeente Velsen [3] ingaat, is nog onbekend.

Het rechtstreeks ontgassen naar de atmosfeer van bepaalde (vluchtige) organische stoffen afkomstig uit ladingtanks van binnentankschepen kan milieu- en gezondheidsoverlast geven. In de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland wordt, ter voorkoming van milieuoverlast, per 1 maart 2017 een verbod voor het varend ontgassen van de hieronder genoemde stoffen door binnentankschepen van kracht. De havenmeester van Amsterdam beoogt om voor het stilliggend ontgassen door binnentankschepen een met de Provinciale Milieuverordening Noord-Holland vergelijkbare regeling te treffen. Hierdoor is het noodzakelijk om ook voor het stilliggend ontgassen een verbod in te stellen om milieu- en gezondheidsoverlast te voorkomen.

De producten waarvoor het verbod geldt, zijn:

  • benzeen (UN-nummer 1114);
  • ruwe aardolie (UN-nummer 1267) voor zover met meer dan 10% benzeen;
  • aardoliedestillaten N.E.G. met meer dan 10% benzeen of
  • aardolieproducten N.E.G met meer dan 10% benzeen (UN-nummer 1268);
  • brandstof voor straalvliegtuigen met meer dan 10% benzeen (UN-nummer1863);
  • brandbare vloeistoffen, N.E.G. met meer dan 10% benzeen (UN-nummer 1993); of
  • koolwaterstoffen, vloeibaar met meer dan 10% benzeen (UN-nummer 3295),

Het van kracht zijnde besluit is op te vragen bij de havenmeester of te vinden via de internetsite van Haven Amsterdam. Hier bevindt zich de link naar het besluit van een verbod voor het ontgassen van bepaalde stoffen door afgemeerde binnentankschepen.

De havenmeester van Amsterdam

M.F. van de Kerkhof

[1] ADN: Europees Verdrag inzake het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de binnenwateren

[2] HrN: Havenreglement Noordzeekanaalgebied 2012

[3] De reden hiervan is dat de directeur CNB wel gemandateerd is voor de gemeentes Beverwijk en Zaanstad, maar niet voor de gemeente Velsen.