Titan LNG

2020/47
From 15 Dec 2020
Area Havenbekken - Amerikahaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 2019/ 011 d.d 3 maart 2019 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Titan.

Titan LNG (pdf 448kb)