Surinamekade

2019/23
From 18 Mar 2019
Area Havenbekken - Oostelijk Havengebied

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Surinamekade

Afgesloten IJ

Surinamekade (pdf 371kb)