Slik duwbakpalen

2019/22
From 18 Mar 2019
Area Havenbekken - Oostelijk Havengebied

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Slik Duwbakpalen

Afgesloten IJ

Slik duwbakpalen (pdf 415kb)