Riviercruise Ruijterkade West

2018/ 025
From 19 Jun 2018
Area Havenbekken - Oostelijk Havengebied

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Havenbedrijf Amsterdam N.V.

Ligplaatsen riviercruise de Ruijterkade West

Het Afgesloten IJ