Protocol scheepvaart inzake Coronavirus

2020/18
From 06 May 2020
Area Regio - ANZKG

Port of Amsterdam verzoekt alle zeeschepen en ferry's die een internationale reis maken (met uitzondering van de zeevisserij en de plezierjachten) en die het CNB gebied willen binnenkomen om een Maritieme Gezondheidsverklaring (MDH) in te dienen, ongeacht de situatie aan boord.

Deze MDH moet minimaal 6 uur voor aankomst bij Pilot Station worden ingediend en mag niet ouder zijn dan 24 uur. Bij afwijkingen op de Maritieme Gezondheidsverklaring neemt Port of Amsterdam contact op met de GGD.

LET OP! Gedurende het verblijf in de haven is het verplicht om elke wijziging in de medische situatie aan boord te melden. Hiervoor kun je contact opnemen met het Haven Operatie Centrum in IJmuiden (+31(0)20 5234600, optie 1 of per mail naar VTSadmin@portofamsterdam.com.

Download de maritieme gezondheidsverklaring

De Maritieme Gezondheidsverklaring kun je indienen bij het Haven Operatie Centrum in IJmuiden (+31(0)20 5234600, optie 1 of VTSadmin@portofamsterdam.com.

Port of Amsterdam heeft regelmatig contact met de artsen van de GGD. Op hun beurt staan zij in contact met het landelijke RIVM. De situatie wordt nauwlettend gevolgd. Mocht er een verandering zijn in de situatie, dan informeren wij je hierover.

Voor actuele informatie of meer informatie over de werkwijze van de GGD, raadpleeg de volgende websites:

Heb je vragen over deze basijn, dan kun je contact opnemen met dienstdoende Manager Operatie op telefoonnummer +31(0)20-5234692.

De directeur van het Centraal Nautisch Beheer Noorzeekanaalgebied, tevens (Rijks-) havenmeester

J.H.M. Mateyo