Pontsteiger 1 Oude Houthaven

2023/13
From 19 Apr 2023
Area Havenbekken - Houthaven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Pontsteiger 1 Oude Houthaven