Plaatsing saliniteit meetboei in de buitenhaven te IJmuiden.

2021/68
From 16 Nov 2021
Area Regio - ANZKG

Op 16 november 2021 wordt er een permanente saliniteit meet installatie in de vorm van een boei geplaatst in het Noorderbuitenkanaal te IJmuiden.

basijn 682021nl.pdf (pdf 129kb)