Pier Azië

2021/17
From 11 May 2021
Area Havenbekken - Coenhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 050 /RHN / 2015 d.d. 11 november 2015 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Coenhaven Pier Azië.