Overslag Boeien Zuid

2018/048
From 26 Nov 2018
Area Havenbekken - Mercuriushaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 014 / RHN / 2018 d.d 12 maart 2018 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van overslag Boeien Zuid.

Boeien Zuid (pdf 650kb)