Ontheffing ligplaatsverbod Vollers Real Estate BV

2020/36
From 04 Nov 2020
Area Havenbekken - Noordzeekanaal

De aanvraag van Vollers Real Estate B.V. betreft een ligplaatsontheffing voor het ligplaats nemen met zee- en binnenvaartschepen op het Noordzeekanaal tussen kilometerpaal 12 en 13 binnen de gemeente Zaanstad aan de Noordoever.