Ontheffing ligplaatsverbod J. van Vliet

2020/30
From 25 Aug 2020
Area Havenbekken - Noordzeekanaal

Ontheffing van het ligplaatsverbod Noordzeekanaal onder voorschriften en beperkingen, aan

J. van Vliet BV ten behoeve van de hierna te bepalen locatie.

De directeur van het openbaar lichaam Centraal Nautisch Beheer Noordzeekanaalgebied maakt het volgende bekend:

Overweging ten aanzien van de aanvraag

De aanvraag van 17-12-2019 betreft een ligplaatsontheffing voor het ligplaats nemen met zand beladen schepen, al dan niet met gebruik van spudpalen, op het Noordzeekanaal tussen kilometerpaal 20 en 21 binnen de gemeente Amsterdam aan de Noordoever.