Ontheffing ligplaatsverbod Grote Hout

2020/CNB/52
From 14 Dec 2020
Area Havenbekken - Noordzeekanaal

Ontheffing van het ligplaatsverbod Noordzeekanaal onder voorschriften en beperkingen aan Grote Hout ten behoeve van de hierna te bepalen locatie.