Ontheffing Ligplaatsverbod

2022/41
From 14 Dec 2022
Area Regio - ANZKG

Ontheffing van het ligplaatsverbod Noordzeekanaal onder voorschriften en beperkingen, aan

Commodity Centre Netherlands Falcon B.V. en Commodity Centre Netherlands Osprey B.V. voor het ligplaats nemen met zee- en binnenvaartschepen op het Noordzeekanaal tussen kilometerpaal 12 en 13 binnen de gemeente Amsterdam aan de zuidoever.