Nieuwe Houthaven Wachtsteiger

2019/026
From 18 Mar 2019
Area Havenbekken - Mercuriushaven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Wachtsteiger Nieuwe Houthaven.