Maja Stuwadoors

2021/24
From 29 Jun 2021
Area Havenbekken - Coenhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 008 /RHN /2016 d.d 4 april 2016 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal: Maja Stuwadoors

Kop Pier Azië (Maja) (pdf 504kb)