Ligplaatsen De Ruijterkade Oost Afgesloten IJ

2023/22
From 19 Apr 2023
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2022/018 d.d. 28 april 2022 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de Ligplaatsen De Ruijterkade Oost Afgesloten IJ.