Koopman Terminal Amsterdam

2021/14
From 11 May 2021
Area Havenbekken - Westhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 056/RHN / 2015 d.d 30 december 2015 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Koopman Terminal Amsterdam Westhaven.