Katoen Natie Amsterdam BV

2021/21
From 06 Apr 2021
Area Westhaven - Hornhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 088/RHN/2014 d.d. 30 november 2014 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Katoen Natie Amsterdam BV