Javakade riviercruise 1

2023/02
From 24 Jan 2023
Area Oostelijk Havengebied - IJ-haven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal: Javakade riviercruise 1