Intrekken Besluit Aanwijzing Operationele Ruimte Moezelhaven Prodock Kade

2024/004
From 20 Feb 2024
Area - Ligplaats

Besluit tot het intrekken van het besluit nr. 2022/13 d.d. 2 april 2022, aanwijzing operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie/terminal:

Moezelhaven Prodock Kade

Moezelhaven