IJ plein

2018/056
From 17 Dec 2018
Area Havenbekken - Oostelijk Havengebied

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

IJ Plein

IJ

IJ Plein (pdf 550kb)