IJ passagierssteiger 1 Afgesloten IJ

2023/11
From 19 Apr 2023
Area Oostelijk Havengebied - Het IJ

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van IJ passagierssteiger 1