IJ-haven Javakade oost

2018/057
From 17 Dec 2018
Area Oostelijk Havengebied - IJ-haven

Besluit tot het aanwijzen van een operationele ruimte en de daar voor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van de volgende locatie / terminal:

Javakade Wacht Plaats Oost

IJhaven

Javakade oost (pdf 522kb)