Hornhaven Vollers

2021/11
From 25 Mar 2021
Area Westhaven - Hornhaven

Besluit tot het intrekken van het besluit nr 010 /RHN / 2016 d.d 3 mei 2016 en het opnieuw en gewijzigd aanwijzen van een operationele ruimte en de daarvoor geldende beperkingen en voorschriften voor de ligplaatsen van Hornhaven Vollers